Tính năng: 
    – Tự động mời bạn bè vào nhóm của hàng loạt list tokens một cách nhanh chóng nhất.
    – Thời gian delay là khoảng thời gian nghỉ cho mỗi lần thực hiện auto.
    – Hệ thống auto hoạt động dựa theo API của facebook nên tuyệt đối an toàn & bảo mật.

Hướng dẫn: 
    – Bước 1: Nhập Token Chủ Nhóm và tiếp tục sau đó bạn nhập id nhóm.
    – Bước 2: Chọn bạn bè muốn mời vào nhóm,ấn giữ Ctrl và Click chọn hoặc giữ Shift và kéo chuột để chọn nhiều.
    – Bước 3: Nhập danh sách token cân addmem và tiếp tục chọn thời gian chạy
    – Bước 4: Bấm THỰC HIỆN để bắt đầu quá trình auto .

CLICK VÀO ĐÂY